Home Zoeken FAQ Sitemap Contact Nieuws Downloads
EN | DE
 

The smart choice in the Rotterdam area

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van het Havenschap Moerdijk is het ontwikkelen, aanleggen, uitgeven, exploiteren en beheren van het industrieterrein en de (zee)haven van Moerdijk op een zodanige wijze dat de organisatie financieel zelfstandig kan functioneren en een motor voor de economie in West-Brabant is.


Bij de invulling van het industrie- en haventerrein dient zorgvuldig en zuinig omgegaan te worden met ruimtegebruik, waar ook de vorming van industriële clusters een belangrijke bijdrage aan levert.


Daarnaast wil het Havenschap tot 2025 de goederenoverslag in de zeehaven verdubbelen van 10 miljoen ton naar 25 miljoen ton.

Verder vervult het Havenschap Moerdijk een spilfunctie bij business-to-business contacten voor gevestigde en te vestigen bedrijven.