Home Zoeken FAQ Sitemap Contact Nieuws Downloads
EN | DE
 

The smart choice in the Rotterdam area

Persbericht 23 januari 2014: A2B-online Container B.V. breidt huidige service naar Immingham uit met nieuwe dienst op London Thamesport

Vanaf 28 januari dagelijkse afvaarten naar de UK vanaf de C.C.T. Moerdijk.

 

 

Meer lezen...Persbericht 6 december Veel reacties op Concept-Havenstrategie Moerdijk

 

Er zijn veel reacties binnengekomen op de Concept-Havenstrategie voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Deze concept-visie werd op 18 september 2013 gepubliceerd. Zo'n 30 professionele partijen, belangengroepen en vele inwoners reageerden tijdens de consultatieronde. De reacties betreffen met name het economisch perspectief en het effect van de economische ambities op de kern Moerdijk. In december wordt nog een enquête gehouden onder de inwoners van het dorp Moerdijk. Alle reacties en inzendingen worden daarna beoordeeld. Besproken wordt dan of en hoe aanpassing van de Concept-Havenstrategie nodig is.


6 december Veel reacties op Concept-Havenstrategie Moerdijk

Monitoring 2012: milieubelasting omzetten naar kansen

 

Een industrieterrein als het haven- en industrieterrein Moerdijk legt een druk op het milieu en de omgeving. Dat komt door de grootte van het terrein en door het type activiteiten van de gevestigde bedrijven. De concentratie van de bedrijvigheid levert echter ook enorm veel kansen voor duurzaamheid op. Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat, Brabantse Delta, Brabant Water, de provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven brengen voor de veertiende keer gezamenlijk het Monitoringrapport uit. Hierin zijn naast een analyse van overlast en milieubelasting, ook resultaten van lopende duurzaamheidsprojecten opgenomen en worden nieuwe kansen gedefinieerd. Op 4 december is het rapport overhandigd door de voorzitter van de stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk aan de voorzitter van de Burenraad. Meer lezenHaven van Moerdijk ontvangt certificering LME opslag aluminium

 

Het haven- en industrieterrein Moerdijk mag zich vanaf heden een ‘Good Delivery Point' (GDP) noemen voor de opslag van aluminium. Verstrekker van dit certificaat, de London Metal Exchange (LME) is dé wereldwijde handelsbeurs voor industriële metalen. Deze certificering maakt het voor de Moerdijkse bedrijven mogelijk om individueel een certificaat aan te vragen voor de opslag en handel in aluminium, waarmee zij internationaal mogen handelen op de London Metal Exchange. Meer lezenPersbericht 18 september 2013: Toekomstvisie Haven- en Industrieterrein Moerdijk gepresenteerd.

 

Economische groei en meer werkgelegenheid in goede balans met de omgeving. Dat is de hoofdlijn voor de toekomstige ontwikkeling van het Zeehaven- en industrieterrein van Moerdijk. Het gebied wil in 2030 het belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en chemie en procesindustrie zijn. Dit alles staat beschreven in de concept-Havenstrategie: "Port of Moerdijk 2030" die vandaag is gepresenteerd door de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk. 

 

Meer lezen...Persbericht 10 juli 2013: Havenschap Moerdijk zeer tevreden over Nederlands-Vlaamse handelsmissie Houston

 

Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenschap Moerdijk, heeft de afgelopen dagen deelgenomen aan een Nederlands-Vlaamse handelsmissie in Houston, Texas. De delegatie werd geleid door premier Rutte en de Vlaamse premier Peeters. Naast de havenbedrijven uit de Delta regio hebben ook ruim 90 Nederlandse en Vlaamse bedrijven deelgenomen aan de missie. De focus van deze allereerste gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse missie lag voornamelijk op havengebonden activiteiten (olie en gas, chemie, logistiek en slimme energienetten).  

 

Meer lezen...Persbericht 4 juli 2013: Moerdijk neemt weer deel aan World Ports Classic

 

De ‘World Ports Classic' is een tweedaagse wielerkoers van Rotterdam naar Antwerpen en weer terug. De tweede editie van de koers gaat op vrijdag 30 augustus wederom voor een belangrijk deel door de gemeente Moerdijk en het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. De koers biedt een kans om Moerdijk in de schijnwerpers te zetten. Het college en het Havenschap besloten daarom deze week om €10.000 bij te dragen aan de koers, net als in 2012.

 

Meer lezen...Begin september presentatie concept-havenstrategie in september

 

Begin september 2013 wordt de concept-Havenstrategie voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk gepresenteerd. Met de Havenstrategie ligt er straks een heldere visie op hoe de kansen voor de haven van Moerdijk in de Vlaams Nederlandse Delta te benutten tot 2030.

 

 

 


Meer lezen....

Haven van Moerdijk heeft nieuwe lijndienst Moerdijk-Immingham

 

Vanaf woensdag 19 juni start een nieuwe short sea lijndienst tussen Moerdijk en het Verenigd Koninkrijk. Drie maal per week vaart het containership MV ‘Veritas H' vanuit de terminal van Combined Cargo Terminals in Moerdijk naar de haven van Immingham.

 

Meer lezen..Persbericht 14 juni 2013: Havenschap Moerdijk ontwikkelaar Logistiek Park Moerdijk

 

De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk, met hierin vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, heeft op donderdag 13 juni ingestemd met de Locatie Ontwikkelings Overeenkomst voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Middels deze overeenkomst neemt het Havenschap Moerdijk de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van het Logistiek Park Moerdijk op zich.  Besluitvorming over deze overeenkomst in Provinciale Staten van Brabant en de Gemeenteraad van Moerdijk vindt in het najaar plaats. Het Logistiek Park Moerdijk wordt een bovenregionaal bedrijventerrein gelegen tussen de A16 en A17 dat specifiek bedoeld is voor grootschalige logistieke bedrijven. Dit zijn bedrijven die zich richten op Value Added Logistics.

 

Meer lezen...Persbericht 16 mei 2013: Havenschap Moerdijk sluit Green Deal

 

De Task Force Economie & Natuur van de SER Brabant heeft vanaf eind 2012 een verkenning gedaan voor interessante projecten voor natuur en landschap. Hieruit zijn vijf projecten gekomen die als voorbeeld dienen voor de toekomst. Eén van de vijf projecten is het project om de natuurwaarden op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk te versterken. Op donderdag 16 mei heeft de directeur van het Havenschap Moerdijk tijdens een bijeenkomst van de Taskforce van de SER de zogenaamde Green Deal ondertekend. Met het sluiten van deze Green Deal zorgt het Havenschap er samen met partijen voor dat de natuurwaarden nu en in de toekomst worden versterkt en dat de belevingswaarde voor werknemers en omwonenden wordt vergroot. Hierdoor wordt gezorgd dat economische groei en aandacht voor de natuur in balans blijven.

 

Meer lezen...Persbericht 13 mei 2013: Havenschap schenkt PC's aan Mytylschool

 

Het Havenschap Moerdijk heeft onlangs haar computers en beeldschermen vervangen. De computers die nog goed te gebruiken zijn, zijn op maandag 13 mei geschonken aan de Mytylschool in Roosendaal.

 

Meer lezen..Persbericht 22 april 2013: Bijzondere lading in haven van Moerdijk

Bijzonder transport in Oostelijke insteekhaven van Moerdijk

 

Bij de firma Van der Vlist aan de Komeetweg 8 in Moerdijk heeft op donderdag 18 en vrijdag 19 april een bijzonder transport plaats gevonden. Er is een zinker van 102 meter lang en 27 meter hoog van de kade op drijvende pontons geladen. Voor het overbrengen van deze grote lading is het zuidelijk deel van de Oostelijke Insteekhaven tijdelijk afgesloten geweest. Op donderdag 2 mei wordt een volgende zinker op dezelfde wijze getransporteerd op drijvende pontons.


meer lezen...

Persbericht 27 maart 2013: Verdere verduurzaming door nieuwe koppeling tussen bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk stap dichterbij

 

Daar waar bij vele haven- en industrieterreinen het uitwisselen van reststromen tussen bedrijven blijft bij papieren plannen op de tekentafel is dit op het haven- en industrieterrein Moerdijk al vele malen gerealiseerd. Op woensdag 27 maart is er een intentieverklaring ondertekend voor een nieuwe stoomleiding tussen bedrijven aan de Middenweg.

 

Meer lezen...Persbericht 18 januari 2013: Diverse partijen denken na over innovatieve verbinding Logistiek Park en haven- en industrieterrein Moerdijk

 

Het Havenschap Moerdijk en Dinalog organiseerden op donderdag 17 januari jl. een workshop over de toekomstige verbinding tussen het haven- en industrieterrein Moerdijk en het te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk. 25 Deelnemers uit diverse sectoren dachten in groepen na over de ontwikkeling van innovatieve concepten voor een verbinding tussen beide terreinen.

 

Meer lezen..Persbericht 11 januari 2013: tegenvallende economie treft ook haven van Moerdijk

 

De haven van Moerdijk heeft in 2012 een totale overslag bereikt van ruim 20 miljoen ton. Dit is een daling ten opzichte van 2011, waar de haven van Moerdijk met ruim 16% steeg, maar nog altijd 8% meer dan in 2010. De overslag van de zeevaart is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze boodschap maakte de directeur van het Havenschap Moerdijk, Ferdinand van den Oever bekend tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van het Havenschap Moerdijk.

 

Meer lezen....

Feiten en cijfers 2012

 

Tekst speech directeur Havenschap Moerdijk nieuwjaarsbijeenkomstPersbericht 17 december 2012: Concept Havenstrategie Moerdijk voor de zomer 2013

 

De verwachting is dat er voor de zomer van 2013 een concept  Havenstrategie ligt voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

Eerder was voorzien dat het concept in het begin van het nieuwe jaar ter visie zou worden aangeboden. De onderzoeken vragen echter meer tijd.


Meer lezen...

Persbericht 11 december 2012: Bijzondere lading voor Stolthaven Moerdijk

 

 

Er heeft op het haven- en industrieterrein Moerdijk een bijzonder transport plaatsgevonden. Bij Stolthaven zijn 2 pontons met 7 tanks van 2.000 m3 ieder, binnen gekomen. Als het weer het toelaat zullen ze dinsdag 11 en woensdag 12 december op hun fundering geplaatst worden.


Meer lezen...

Persbericht 12 november 2012: De Eendracht in haven van Moerdijk

 

Het zeilschip "Eendracht" ligt op dit moment in de haven van Moerdijk in de  insteekhaven Roode Vaart. Dit zeilend zeeschip wordt geëxploiteerd door stichting "Het Zeilend Zeeschip" en heeft tot doelstelling om jongeren maximaal alle aspecten van zeezeilen te laten beleven door het organiseren van zeereizen. De Eendracht ligt in de haven van Moerdijk voor haar jaarlijks onderhoud. Zij vertrekt op zondag 18 november voor de winterreis naar de Canarische Eilanden, met een tussenstop in de haven van Rotterdam.

 

 

Meer lezen...Persbericht 25 oktober 2012: scholieren Markland College op bezoek bij bedrijven

De middelbare scholieren van nu zijn het personeel van de toekomst. Gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk zetten zich daarom met het project Verrassend Leerzaam in om de jongeren van nu te interesseren voor techniek in de breedste zin van het woord. Dit doen ze door samen met vijf bedrijven gastlessen en werkbezoeken te verzorgen voor leerlingen van het Markland College.

 

 

Meer lezen....Persbericht 10 oktober 2012: Grote drijvende kraan voor het eerst ingezet op Moerdijk

 

De grote zelfvarende drijfkraan Ahoy 50 van het Zeehavenbedrijf Dordrecht (ZHD Stevedoring) is dinsdag 9 oktober voor het eerst ingezet op het haven- en industrieterrein Moerdijk. De Ahoy 50 is een grote zelfvarende drijfkraan die in eigen regie is gemodificeerd en opgebouwd door ZHD.

 

Meer lezen...Persbericht 4 oktober 2012: hercertificering PERS

 

Het Havenschap Moerdijk heeft op woensdag 3 oktober een hercertificering in het kader van het EcoPorts PERS Certificate ontvangen van de European Sea Ports Organisation. Het opnieuw ontvangen van dit certificaat betekent dat de haven van Moerdijk aan diverse voorschriften voldoet op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Het Havenschap Moerdijk heeft het certificaat samen met de haven van Calais mogen ontvangen tijdens het GreenPort Congres in Marseille.

 

 

Meer lezen...Persbericht 23 augustus 2012: Stand van zaken havenstrategie

Potentie Haven Moerdijk benutten

 

Met de havenstrategie hebben we straks een heldere visie op hoe de potentie van de zeehaven van Moerdijk in de Zuidwestelijke Delta te benutten. Met enerzijds oog voor de lokale context als het gaat om veiligheid. Anderzijds met een helder beeld op de economische waarde vanuit een bovenregionaal perspectief. Tijdens het interactieve proces komen de discussies op tafel die in dit verband gevoerd moeten worden.

 

Lees meer...Persbericht 19 juli 2012: World Ports Classic over haven- en industrieterrein Moerdijk

 

De ‘World Ports Classic', een tweedaagse wielerkoers van Rotterdam naar Antwerpen en weer terug, gaat op 1 september ook voor een belangrijk deel door de gemeente Moerdijk en het haven- en industrieterrein Moerdijk. In een kleine honderd landen wordt op televisie aandacht besteed aan de WPC.

 

Meer lezen.....Persbericht 16 mei 2012: Havenschap Moerdijk beoogd ontwikkelaar Logistiek Park Moerdijk

 

De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de uitgangspunten voor de ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk (LPM). Deze partijen vinden Havenschap Moerdijk de meest geschikte partij om het LPM te ontwikkelen, realiseren en beheren.

 

Lees meer...Persbericht 1 mei 2012 - Havens Moerdijk en Rotterdam gaan actief samenwerken

Havens Moerdijk en Rotterdam gaan actief samenwerken

 

Het Havenschap Moerdijk en het Havenbedrijf Rotterdam zetten de bestaande incidentele samenwerking om in een structurele samenwerking op commercieel en operationeel gebied. Doel is de (inter)nationale concurrentiepositie van de twee havens te versterken. De directies van de twee organisaties ondertekenen daartoe vandaag, 1 mei, een overeenkomst.


Meer lezen......

Persbericht 7 maart 2012 - Commissie van Advies voor Havenstrategie Moerdijk 2030

Eind 2011 hebben de gemeente Moerdijk, de provincie Noord Brabant en het Havenschap Moerdijk besloten om een eenduidig en breed gedragen Havenstrategie op te stellen. Een Commissie van Advies onder leiding van Ed Nijpels zal als klankbord fungeren en heeft tevens de rol commitment voor de uitvoeringsagenda te verkrijgen bij de betrokken partijen. 
meer lezen...
Persoonsbeschrijvingen Commissie van Advies

Persbericht 13 januari 2012 - Recordoverslag haven van Moerdijk

Cijfers 2011 bekend gemaakt tijdens inspirerend duurzame nieuwjaarsbijeenkomst

 

De haven van Moerdijk heeft in 2011, ondanks het tegenvallende economische klimaat, een recordoverslag bereikt van 21,7 miljoen ton. Dit is een groei van ruim 16% ten opzichte van 2010. Deze boodschap maakte de directeur van het Havenschap Moerdijk, Ferdinand van den Oever, bekend tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van het Havenschap Moerdijk.

 


meer lezen...
meer lezen over feiten en cijfers 2011

Persbericht 10 februari 2012 - Intentieovereenkomst brandweerzorg

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk , de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) mede namens de BRZO bedrijven in Moerdijk), ondertekenen op vrijdag 10 februari 2012 de intentieovereenkomst brandweerzorg industrieterrein Moerdijk. De overeenkomst behelst een aantal gezamenlijke maatregelen en activiteiten die de veiligheid op het industrieterrein Moerdijk zullen verbeteren.
Meer lezen...

Persbericht 9 januari 2012 - Groot zeeschip ligt in haven van Moerdijk

Het jaar 2012 begint goed met komst van 'Petrel Bulker'

 

 


meer lezen